Privacy

Speelgoedzaak beschermd uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor die doeleinden die u zelf wilt om u een goede gebruikservaring te geven op onze website. Wij doen dit in overeenstemming met de nieuwe Europese AVG richtlijn (GDPR). Uitgangspunt van speelgoedzaak is dat wij persoonsgegevens en cookies alleen gebruiken om u de meest optimale, persoonlijke service te verlenen.

 

wanneer is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van u als klant of gebruiker van onze shop. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld uw klantnummer, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, cookies en financiële data. 

 

Verantwoordelijkheid verwerking:

Voor de verwerking van uw gegevens is speelgoedzaak verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat speelgoedzaak vaststelt hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

Speelgoedzaak vraagt op verschillende locaties op onze website om persoonlijke gegevens. Bij het bezoeken van onze webshop verzamelen we gegeven als je IP-adres, maar ook aan je click- en koopgedrag, zodat we onze dienstverlening en de producten die wij bieden beter op uw persoonlijke wensen kunnen afstemmen. Met behulp van cookies kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de website of app je hebt bekeken. Deze gegevens worden gevraagd om u de gevraagde informatie of diensten zoals onze nieuwsbrief, specifieke informatie of, als u een vacature hebt aangevraagd, om u feedback te geven over uw aanvraag. In een dergelijk geval verzamelt Speelgoedzaak uw naam, adres, telefoonnummer, C.V. etc.

Alle informatie wordt verzameld, opgeslagen en gebruikt, alleen met het doel om uw verzoeken te beantwoorden of om u feedback te geven over uw aanvraag zoals vermeld.

 

Een aantal voorbeelden waarvoor we uw persoonsgegevens nodig hebben zijn: Klant worden en een account aanmaken, Artikelen kopen en laten bezorgen, Marketing doeleinden, Klant onderzoek, Social media acties, bij vragen, klachten en reparatie. Een korte uitleg over deze verschillende activiteiten waarbij u uw persoonsgegevens deelt, vindt u hieronder.

 

 • Klant worden en een account aanmaken:

Wanneer u een bestelling bij Speelgoedzaak wilt plaatsen wordt gevraagd om een speelgoedzaak account aan te maken op onze website. Daarna kun je met die account gegevens inloggen en kun je jouw informatie beheren. Voor het aanmaken van je account hebben we dus jouw noodzakelijke gegevens nodig.

 

 • Artikelen kopen en laten bezorgen

Bij de bestelling van een van de producten van Speelgoedzaak hebben we verschillende informatie van u nodig om de bestelling succesvol te laten verlopen. Zo moeten wij bijvoorbeeld weten waar wij de producten moeten afleveren en hoe u de producten wilt betalen. Naar aanleiding van je aankopen kunnen we je aanbiedingen en informatie sturen via bijvoorbeeld e-mail indien u dat wenst.

 

 • Marketing doeleinden

Als u een account heeft aangemaakt en een of meerdere artikelen hebt gekocht, kunnen we u, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, daarna benaderen voor marketingdoeleinden. Wij doen dit via verschillende uitingen en kanalen zoals internet of facebook. Daarnaast kunnen we gegevens van andere partijen combineren met gegevens die wij al van je hebben.

 

 • Vragen, klachten, reparaties en garanties

Wanneer u een vraag hebt of u een klacht wilt indienen moeten wij natuurlijk uw gegevens hebben als u een beroep wilt doen op garantie of als u het product voor reparatie wilt retourneren. Zonder uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening richting u niet doen. Daarom verwerken we uw gegevens en bewaren deze.

 

 • Sociale media / acties

Als u via sociale media communiceert met of over speelgoedzaak, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze website deelt of op een like knop klikt, kunnen we bepaalde gegevens zoals uw gebruikersnaam, woonplaats, e-mailadres en geslacht ontvangen. Ook organiseren we vanuit speelgoedzaak verschillende acties. Acties zoals spaaracties, wedstrijden, campagnes, prijsvragen en/of promotionele kansspelen. Om hier aan mee te doen moeten we een aantal basisgegeven van u hebben. Soms vragen we u dan om online een formulier in te vullen om mee te kunnen doen. Door dit te doen sluit u een overeenkomst met ons, waarbij u aangeeft dat u aan de actie wilt meedoen en uw gegevens wilt delen.

 

 • Klant- en intern marktonderzoek:

Om je klantervaring, onze shop en diensten te verbeteren, hebben we inzicht nodig in de beleving en tevredenheid van onze klanten. Wij doen marktonderzoek om informatie te verzamelen over onze klanten, onze producten en de markt waarin wij onze diensten aanbieden. Op basis van marktonderzoek kunnen wij onze shop en diensten verbeteren. Wij gebruiken deze informatie ook als uitgangspunt voor ons marketing- en communicatiebeleid. In elk stadium van het aankoop – en marketingproces analyseren wij het koopgedrag en de motivaties van onze klanten om een bepaald product te kopen.

 

 • Reviews.

Je kunt voor onze producten en voor onze diensten een review achterlaten in onze shop. Soms vragen we hier om nadat je een artikel bij ons hebt. De review die je bijvoorbeeld over een product plaatst is zichtbaar voor anderen. Je kiest zelf welke (bij) naam we tonen bij je review.

 

 

welke gegevens verwerken derden van jou?

Alle informatie die aan Speelgoedzaak wordt verstrekt, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en zal niet voor andere dan de door u beoogde doeleinden worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De informatie zal niet worden gedeeld met derden tenzij vereist door de wet. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen onze website te gebruiken, ons bedrijf te leiden of u van dienst te zijn, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. Wij maken gebruik van derde partijen om onze diensten goed te leveren. Zo werken wij bijvoorbeeld met PostNL voor het uitleveren van producten. Zo zijn er nog meer partijen die cruciaal zijn voor een goede dienstverlening, denk daarbij aan leveranciers, reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Voor zover deze derden zoals bijvoorbeeld PostNL jouw gegevens verwerken in opdracht van Speelgoedzaak, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben afgesloten.

 

Wij verkopen of verhandelen uw persoonlijke info niet.
Wij verkopen, verhandelen of geven uw persoonlijk identificeerbare informatie niet door aan externe partijen. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen onze website te gebruiken of beter te maken. Dit geldt ook niet voor derde partijen die ons helpen ons bedrijf te runnen of u van dienst te zijn zoals in de eerdere paragraaf is aangegeven. Voorwaarde is wel dat deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden conform de regels van de AVG. We kunnen uw informatie ook vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid te handhaven of de onze of anderen rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

 

 

Rechten als klant & beveiliging

Als klant heeft u rechten en daarnaast vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Het beveiligen van uw gegevens is voor ons daarom heel belangrijk. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens. We slaan uw gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen hiervoor. Uw gegevens staan niet ver weg in een land met andere wetgeving, maar zijn gewoon opgeslagen in onze databases in Nederland. Je hebt als klant bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van je gegevens door Speelgoedzaak Als je bij je account inlogt, kun je het meeste zelf regelen. Je kunt je gegevens inzien, wijzigen of downloaden. Ook kun je hier je voorkeuren doorgeven, zoals het wel of niet ontvangen van e-mails over onze artikelen en/of aanbiedingen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook recht op verwijdering van gegevens en recht op overdraagbaarheid van je gegevens.  

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat specifieke doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen. Hieronder vindt u een aantal belangrijke gegevens en hoe lang deze door ons bewaard worden:

 • Opgenomen telefoongesprekken verwijderen: Na 30 dagen tenzij er wettelijke aanleiding zijn om deze langer te bewaren.
 • Klant accounts: Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode worden je gegevens geanonimiseerd en alleen gebruikt voor interne rapportages.
 • Factuur-, Betaal en bestel gegevens: Wettelijk moeten we van Belastingdienst jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens inclusief onze administratie 7 jaar bewaren. Na die periode worden je gegevens geanonimiseerd en alleen gebruikt voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de Speelgoedzaak nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang.